Perunkirjoitus, Perukirja, Perinnönjako & Testamentti

Perunkirjoitus, perukirja, perinnönjako & testamenti

Lahdessa sijaitseva asianajopalveluita tarjoava lakiasiaintoimistomme hoitaa perunkirjoitukset puolestasi ja tekee perukirjat, perinnönjakokirjat ja testamentit ammattitaitoisesti. 

Kyseiset asiakirjat laaditaan meillä oikeudellisen koulutuksen saaneen henkilön toimesta. Olemme havainneet, että kyseisiä asiakirjoja tehdään välillä kuolinpesän osakkaiden kesken itse tai hautaustoimistoilla ilman, että tekijällä olisi oikeudellista asiantuntijuutta asiakirjan laatimiseen, mistä on valittavan usein ollut seurauksia, jotka ovat tulleet asiakkaalle täysin yllätyksenä. Teettäessä perunkirjoituksen tai perinnönjaon meillä, saat myös perintöverokonsultoinnin ilman lisäkustannuksia.

perunkirjoitus-lahti

Jätä soittopyyntö ja otamme sinuun yhteyttä.

Jätä viereisellä lomakkeella yhteystietosi sekä yhteydenottopyyntö asiaasi koskien ja otamme sinuun yhteyttä pikaisesti.

Huom. yhteystietojen jättäminen ei velvoita sinua palveluiden ja/tai asiakirjojen tilaamiseen. 

Voit ottaa myös suoraan yhteyttä toimistoomme puh. 044 520 6260


  PerunkirjoitusPerukirjaPerinnönjakoTestamentti

  Ottamalla yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta hyväksyt, että tallennamme ja käsittelemme tietojasi tietosuojalain 1050/2018 mukaisesti.

  Perunkirjoitus, perukirja, perinnönjako & testamentti

  Hoidamme puolestasi perunkirjoitukset, perukirjan laadinnan, perinnönjakokirjat sekä testamentit. Löydät lisätietoja aiheesta vierestä.

  Perukirja on erityisen tärkeä asiakirja, koske sen perusteella määräytyy perintövero. Perukirjan laadituttaminen toimistollamme on asiakkaan näkökulmasta järkevää, koska siitä aiheutuva kustannus on pieni suhteessa siihen, paljonko maallikolta kuluu aikaa sen laatimiseen ja koska meillä asiakirja laaditaan oikein. Perunkirjoituksessa saat meiltä lisäksi neuvontaa perintöverotusta ja perinnönjakoa koskien.

  Perunkirjoitus on toimitus, jossa selvitetään kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Näihin määräaikoihin saa toki pidennystä verottajalta pyytämällä.

  Perunkirjoitukseen on perintökaaren mukaan kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat. Pesän osakkaita ovat vainajan perilliset, yleistestamentin saajat sekä eloonjäänyt puoliso. Mikäli vainaja ja leski ovat tehneet  avioehtosopimuksen, jonka mukaan leskellä ei ole avio-oikeutta vainajan omaisuuteen, leski ei ole kuolinpesän osakas, ellei hän ole perillinen tai yleistestamentin saaja.

  Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä. Mikäli teetät perunkirjoituksen toimistollamme, henkilöstömme toimii uskottuina miehinä. Uskottujen miesten tehtävänä on omaisuuden luettelointi ja varojen arvottaminen niiden kuolinhetken arvoon.

  Pesän ilmoittajana on henkilö, joka ilmoittaa on pesän varat ja velat uskotuille miehille. Pesän ilmoittajana toimii se, joka on parhaiten perehtynyt pesän tilanteeseen. Yleensä ilmoittajana toimii vainajan leski, avopuoliso tai joku perillisistä. Perukirjaan on kirjattava pesän ilmoittajan valaehtoinen vakuutus siitä, että ilmoittaja on antanut perunkirjoituksessa oikeat tiedot eikä ole jättänyt mitään tietoja tahallisesti ilmoittamatta. Perukirjan allekirjoittavat ilmoittajan lisäksi uskotut miehet.

  Perunkirjoituksessa tarvittavien asiakirjojen hankkiminen voi tuntua maallikolta työläältä, jos ei tiedä, mitä asiakirjoja tarvitaan ja mistä ne saa. Koska meille näiden asiakirjojen hankkiminen on rutiinia, ei meiltä mene siihen vastaavaa aikaa kuin maallikolta, minkä johdosta tarvittavien selvitysten hankkiminen puolestasi ei aiheuta sinulle kohtuuttomia kustannuksia. Voimme myös ohjeistaa sinua tarvittavien asiakirjojen suhteen, ja voit niin päättäessäsi tilata virka- ja saldotodistukset itse.

  Teettäessä perunkirjoituksen tai perinnönjaon meillä, saat myös perintöverokonsultoinnin ilman lisäkustannuksia.

  Perinnönjakoa ei voi tehdä ennen kuin perunkirjoitus on tehty. Ennen perinnönjakoa kuolinpesässä on toimitettava myös ositus, mikäli vainaja oli naimisissa eikä vainajalla ja leskellä ollut lesken avio-oikeuden poissulkevaa avioehtosopimusta. Ennen perinnönjakoa on myös maksettava pesän velat. Velat maksetaan pesän varoista, ei kuolinpesän osakkaiden varoista. Mikäli kuolinpesän velkoja ei ole maksettu ja jako tehdään siitä huolimatta, voi menettely johtaa kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaiseen velkavastuuseen.

  Kun edellä kerrotut toimet on tehty, jako voidaan tehdä milloin vain, eikä esimerkiksi perintöverotuspäätöstä tarvita. Toisaalta kuolinpesä voidaan pitää jakamattomanakin vaikka vuosia. Perinnönjako on toimitettava, mikäli yksikin kuolinpesän osakas sitä vaatii.

  Perinnönjako voidaan toteuttaa ensinnäkin siten, että perilliset jakavat omaisuuden sovinnollisesti haluamallaan tavalla, noudattaen kuitenkin perintökaaressa säädetty määrämuotoa, mikä tarkoittaa sitä, että perinnönjaosta on laadittava kirjallinen perinnönjakokirja, joka on jokaisen kuolinpesän osakkaan sekä kahden esteettömän todistajan allekirjoitettava. Mahdolliset lahjaveroseuraamukset on syytä huomioida.

  Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse sopuun perinnönjaosta, osakas voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräystä, jolloin perinnönjaon toimittaa käräjäoikeuden määräämä lakimies. Pesänjakaja on haettava aina, mikäli jonkun kuolinpesän osakkaan pesäosuus on ulosmitattu.

  Perinnönjakoon tyytymätön kuolinpesän osakas voi vielä moittia kanneteitse sekä pesänjakajan toimittamaa että osakkaiden keskenään toimittamaa perinnönjakoa. Moiteaika on kuusi kuukautta. Käräjäoikeuden tuomioon voi hakea vielä muutosta valittamalla hovioikeuteen.

  Järjestämme halutessasi perinnönjakotilaisuuden. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki pesän osakkaat tavoitteena sovinnollinen perinnönjako ja perinnönjakokirjan laatiminen. Mikäli olet osakkaana riitaisassa kuolinpesässä, autamme pesänjakajan hakemisessa sekä avustamme sinua pesänjakajan jakokokouksissa ja laadimme puolestasi lausumat pesänjakajalle.

  Ilman testamenttia omaisuus jaetaan perinnönjaossa perimysjärjestyksen mukaisesti. Mikäli haluat itse määrätä, miten omaisuus jaetaan kuoltuasi, sinun tulee tehdä testamentti, joka on muotomääräyksiltään tarkasti laissa säädetty. Mikäli testamentti on tehty muotomääräysten vastaisesti, testamentti voidaan katsoa pätemättömäksi. Testamentin tulisi olla sisällöltään selkeä, jotta läheisillesi ei tule kuoltuasi riitaa sen tulkinnasta.

  Rintaperillisillä on testamentista riippumatta oikeus lakiosaan, joka on puolet perintöosasta. Rintaperillisen on kuitenkin vaadittava lakiosaansa kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista.

  Testamentin tekemisessä kannattaa käyttää asiantuntijaa, koska erilaisia testamenttivaihtoehtoja on lukuisia. Esimerkiksi vallintaoikeustestamentissa omaisuudelle on määrätty myös toissijainen saaja, jolle omaisuus siirtyy ensisaajan kuoltua. Hallintaoikeustestamentissa puolestaan ei testamentata omistusoikeutta omaisuuteen, vaan ainoastaan oikeus hallita ja käyttää omaisuutta.

  Lakiasiaintoimisto Atte Niemi Oy

  Lakiasiaintoimisto Atte Niemi Oy on Lahdessa toimiva lakiasiaintoimisto, joka koostuu kahdeksasta lakimiehestä sekä kahdesta toimistotyöntekijästä.

  Lakimiehemme ovat hoitaneet oikeudellisia toimeksiantoja useiden vuosikymmenien ajan. Meiltä löytyy kokenut asiantuntija useimpiin oikeudenaloihin. Haluamme olla luottamuksesi arvoisia.

  LAHTI
  Vesijärvenkatu 26
  15140 LAHTI

  Olemme avoinna arkisin klo 8.30 – 16.00,
  neuvottelut muina aikoina sopimuksen mukaan.

  Toimiston yhteystiedot:
  puh. 044 520 6260
  fax (03) 7642022
  toimisto@atteniemi.fi